Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ nhằm phát huy hiệu quả của công tác văn thư, giá trị tài liệu lưu trữ cơ quan. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác văn thư, lưu trữ.

Ngày ban hành:
03/01/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tin đọc nhiều
Liên kết website